Om Gullholmen

Gullholmen, en ö i mellersta Bohuslän omnämndes redan 1585 i Norske Herredagsdomböger och betraktas som ett av Bohusläns äldsta fiskesamhällen. Fiske och sjöfart har under århundraden påverkat Gullholmens utveckling.

Under 1880-talet fick gullholmarna chansen att för en billig peng köpa kuttrar från England då engelsmännen ersatte sin seglade fiskeflotta med ångtrålare. Detta möjliggjorde makrillfiske i Nordsjön runt Doggers bankar och pionjären var Albert Arvidsson. Makrillen exporterades till USA via Norge och röktes där, för att användas som tilltugg till whisky på de många barerna.

År 1893 bygge Albert Arvidsson sitt hem, idag museum, som nu kan beskådas i sitt ursprungliga skick med tillhörande sjöbod och skutmuseeum. Dessutom visas ett intakt segelmakeri med segel bla från Alberts egna kuttrar Xantho och Harold.