Familjen Arvidsson

Skeppare Anders Arvidsson kom till Gulholmen ca 1800 och blev skutägare samt salteriidkare. Anders gifte sig och fick sex söner. Alla sex blev skeppare.
En av dessa, var Olle, som tillsammans med sin son Albert blev pionjär inom makrilldörjet på Doggers bankar i Nordsjön med ”Springaren”

Albert & Andriette

Efter att i unga år ha varit sjöman och senare dörjefiskare, gifter sig Albert med Andriette 1893. Huset, som idag är Skepparhuset museum, står då färdigt för de nygifta att flytta in i. De får två barn – Artur 1894 och Anna 1898. Barnen, som blir starkt präglade av föräldrarna, förblir ogifta.

Syskonen Anna & Artur

Artur driver makrilldörje på Nordsjön fram till 1928. Därefter ägnar han sig uteslutande åt fraktfart. Anna sköter kontorsgöromålen och hemmet samt alla de katter som syskonen har.
Vid Arturs bortgång, bor Anna ensam kvar fram till 1978 då hon låser med hänglås och flyttar till ett sjukhem.

Anna

Annas sista önskan var att bilda en museistiftelse för att visa ”hur en kutterskeppare levde vid sekelskiftet 1900”. Familjens hem – som i princip stått kvar orört i över 100 år – har visats sedan 1988.
Vi utlovar ett möte med en ovanlig familj och en resa till en tid som flytt.